Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelji: -subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge);– OPG – obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja pružaju ugostiteljske i/ili turističke usluge.

Rok za prijavu

20 ožujka, 2018
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni Poziv za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa konkurentnost turističkog gospodarstva

Predmet natječaja

Cilj Poziva je povećanje atraktivnosti i konkurentnosti hrvatskog turizma, Program treba doprinijeti ostvarenju i slijedećih strateških ciljeva turističkog razvoja:– poboljšanju strukture i kvalitete smještaja;– novom zapošljavanju;– realizaciji novih investicija;
– povećanju turističke potrošnje; – razvoju turizma na turistički nerazvijenim područjima;– produljenju sezone do cjelogodišnjeg turizma.

Program dodjele bespovratnih potpora sastavljen je od četiri mjere, od kojih svaka ima različitu namjenu sufinanciranja.
– Mjera A podupire se povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude smještajnih objekata vrste: hoteli, kampovi, ostali ugostiteljski objekti za smještaj i obiteljska poljoprivredna gospodarstva, sufinanciranjem prihvatljivih projektnih aktivnosti;- Mjera B potiče se razvoj posebnih oblika turizma kao što su ciklo-turizam, aktivni i pustolovni turizam;– Mjera C odnosi se na dostupnost i sigurnost turista;– Mjera D odnosi se na prepoznatljivost.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava iznosi 24.600.000,00 HRK. Najviši iznos bespovratnih sredstava iznosi 20.000,00 HRK, a najniži iznos bespovratnih sredstava iznosi 400.000,00 HRK. Intenzitet potpore je 100%.

Objavljeni natječaj

Skip to content