Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Jedinice lokalne samouprave sa statusom potpomognutih područja.

Rok za prijavu

5 ožujka, 2018
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata u 2018. godini prema Programu održivog razvoja lokalne zajednice

Predmet natječaja

Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne samouprave sa statusom potpomognutih područja razvrstane u I.,II., III.i IV. skupinu i jedinice područne (regionalne) samouprave razvrstane u I. i II. skupinu u skladu s Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti. Cilj Poziva je poticanje održivosti razvoja lokalne zajednice u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture, prvenstveno izgradnje, obnove i rekonstrukcije objekata socijalne, komunalne i gospodarske infrastrukture na lokalnoj razini.

Prihvatljive aktivnosti: – radovi na obnovi, sanaciji, izgradnji, rekonstrukciji, adaptaciji, dogradnji i modernizaciji prihvatljivih objekata za koje je već pripremljena prostorno-planska i projektno-tehnička dokumentacija, izdane potrebne dozvole i suglasnosti, a čija će realizacija pridonijeti povećanju standarda komunalnih i socijalnih usluga;– aktivnosti na nastavku/završetku već započetih projekata, posebno onih koje je Ministarstvo započelo financirati prethodnih godina kroz godišnje programe. Najviši iznos bespovratnih sredstava iznosi 1.000.000,00 kuna. Neće se sufinancirati projekt čija je vrijednost manja od 100.000,00 kuna.

Najviši udio Ministarstva u sufinanciranju pojedinog projekta ovisan je o skupini u koju je podnositelj zahtjeva/Korisnik razvrstan Odlukom o razvrstavanju i iznosi:

  • za jedinice lokalne samouprave iz I. i II. skupine 90% ukupnih prihvatljivih troškova projekta,
  • za jedinice lokalne samouprave iz III. i IV. skupine 80% ukupnih prihvatljivih troškova projekta,
  • za jedinice područne (regionalne) samouprave iz I. skupine 90% ukupnih prihvatljivih troškova projekta,
  • za jedinice područne (regionalne) samouprave iz II. skupine 80% ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Jedan podnositelj zahtjeva može podnijeti najviše dva zahtjeva za sufinanciranje.

Objavljeni natječaj

Skip to content