Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Udruge.

Rok za prijavu

26 veljače, 2018
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Poziv za iskaz interesa za uspostavu Inicijalne programske suradnje

Predmet natječaja

Na ovaj Poziv mogu se prijaviti isključivo udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje svojim djelovanjem doprinose demokratizaciji i razvoju civilnoga društva u Republici Hrvatskoj u različitim područjima (programskog) djelovanja koja su predviđena ovim Pozivom.

Na ovaj Poziv moguće je poslati prijavu za uspostavu Inicijalne programske suradnje u sedam (7) programskih područja (PP) i to:-PP1 – STEM i organizacije civilnoga društva;-PP2 – STEM i razvoj lokalne zajednice;-PP3 – Ljudska prava i globalizacija;-PP4 – Zapošljavanje mladih kroz međusektorsku suradnju;-PP5 – Prevencija i zaštita zdravlja;-
PP6 – Ovisnosti novog doba;-PP7 – Suradnja na Euro-Mediteranu.

Iznos podrške za Inicijalnu programsku suradnju iznosi Kn 200.000,00 za svako od raspisanih programskih područja. Za svako od navedenih programskih područja otvorena je svojevrsna inačica Poziva tako da se udruga može prijaviti isključivo na jednu inačicu, sa izuzetkom PP7 sukladno objašnjenjima datim u Uputama za prijavitelje.

Objavljeni natječaj

Skip to content