Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelji mogu biti: udruga/strana udruga, vjerska zajednica, ustanova socijalne skrbi, centar za socijalnu skrb, dom socijalne skrbi i centar za pružanje usluga u zajednici, zaklada, jedinica lokalne ili regionalne samouprave,međunarodna organizacija, vijeće nacionalnih manjina, koordinacija i drugi oblik udruživanja nacionalnih manjina koji se osnivaju sukladno međunarodnim ugovorima.

Rok za prijavu

18 travnja, 2018
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga “Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – Faza 1”

Predmet natječaja

Prijavitelj ne može dostaviti više od jednog projektnog prijedloga na ovaj Poziv u okviru pojedine Komponente, tj. prijavitelj može dostaviti u okviru svake Komponente najviše po jedan projektni prijedlog. Svrha Poziva je unaprijediti socijalnu uključenost i promicati pomirenje poslovnog i obiteljskog života pružajući podršku razvoju učinkovitih i uključivih socijalnih usluga. Kroz ovu operaciju, putem više različitih komponenti financirat će se projekti koji će osigurati širu dostupnost socijalnih usluga u zajednici istovremeno suzbijajući siromaštvo i podupirući socijalnu uključenost ugroženih skupina. Ukupna financijska alokacija u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznosi 110.150.000,00 kn. Intenzitet potpore po pojedinom Projektu može iznositi do 100% prihvatljivih troškova, odnosno prijavitelji/partneri nisu dužni osigurati vlastito sufinanciranje.

Objavljeni natječaj

Skip to content