Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Udruge registrirane sukladno Zakonu o udrugama.

Rok za prijavu

16 veljače, 2018
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni natječaj “Psihološko i socijalno osnaživanje te podizanje kvalitete življenja hrvatskih branitelja, hrvatskih branitelja s invaliditetom, HRVI, stradalnika i članova obitelji smrtno stradaloga i nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata”

Predmet natječaja

Prihvatljivi prijavitelji su udruge registrirane sukladno Zakonu o udrugama koje su se svojim statutom opredijelile za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja, (zaštita interesa i skrb o hrvatskim braniteljima i stradalnicima iz Domovinskog rata).

Jedan Prijavitelj može na Natječaj prijaviti najviše dva projekta.

Opći cilj Natječaja jest doprinijeti psihosocijalnom osnaživanju i podizanju kvalitete življenja hrvatskih branitelja, hrvatskih branitelja s invaliditetom, HRVI, stradalnika i članova obitelji smrtno stradaloga i nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata.

Ukupno planirana vrijednost natječaja je 8.400.000,00 kuna. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i dodijeliti po pojedinom projektu je 10.000,00 kuna, najveći iznos koji se može prijaviti i dodijeliti po pojedinom projektu je 900.000,00 kuna. Prijavitelj može zatražiti do 100% iznosa potrebnog za financiranje i provedbu projekta.

Objavljeni natječaj

Skip to content