Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

TZN

Rok za prijavu

31 siječnja, 2018
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za dodjelu potpora turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima u 2018. godini

Predmet natječaja

Sredstva potpore odobravat će se za sljedeće:1. Razvoj i unapređenje turističke ponude destinacije te uvjeta boravka turista; 2. Edukacija; 3. Razvoj, obnova i unapređenje javne turističke infrastrukture.

Korisnici potpore su TZN koje sukladno svojim zakonskim zadaćama samostalno ili u suradnji s drugim subjektima na turistički nerazvijenim područjima Republike Hrvatske realiziraju programe/projekte ovog Javnog poziva za aktivnosti u 2018. godini.

Jedna TZN u jednoj kalendarskoj godini za dodjelu potpora može kandidirati najviše pet (5) programa/projekata.

Iznos odobrene potpore po pojedinom programu/projektu u jednoj godini može iznositi najviše do 80% ukupnih opravdanih/prihvatljivih troškova.

Ukupna potpora za sve kandidirane programe/projekte jedne TZN u jednoj kalendarskoj godini ne može biti veća od 350.000,00 kn, osim za slučaj kad više turističkih zajednica zajednički kandidiraju program/projekt.

Objavljeni natječaj

Skip to content