Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

-pravne osobe i obrtnici, koji imaju registriranu ugostiteljsku djelatnost ili djelatnost pružanja usluga u turizmu (dokazuje se izvodom iz sudskog ili obrtnog registra); -OPG-i upisani u Upisnik obiteljskih gospodarstava; -ustanove; -jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

Rok za prijavu

31 siječnja, 2018
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za potpore projektima turističkih inicijativa i proizvoda na turistički nerazvijenim područjima u 2018. godini

Predmet natječaja

Sredstva potpore odobravat će se za sljedeće programe: Mjera 1. – Programi razvoja i unapređenja ključnih proizvoda u razdoblju pred i posezone; Mjera 2. – Programi razvoja turističkih inicijativa i proizvoda.

Prijaviti se mogu:-pravne osobe i obrtnici, koji imaju registriranu ugostiteljsku djelatnost ili djelatnost pružanja usluga u turizmu (dokazuje se izvodom iz sudskog ili obrtnog registra); -OPG-i upisani u Upisnik obiteljskih gospodarstava; -ustanove; -jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Najniži iznos potpore je 50.000,00 kn, najviši iznos potpore je 200.000,00 kn. Po pojedinom projektu sufinancirat će se samo stvarno realizirani i plaćeni troškovi u 2018. i to najviše do 50% opravdanih/prihvatljivih troškova provedbe projekta, uz uvjet da korisnik odobrene potpore uloži preostala sredstva najmanje u iznosu odobrene potpore.

Objavljeni natječaj

Skip to content