Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelji su mikro, mala, srednja i velika trgovačka društva.

Rok za prijavu

28 ožujka, 2018
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen zajednički Poziv za međunarodne suradničke projekte u Dunavskoj regiji za sufinanciranje projekata sredstvima iz Programa EUREKA

Predmet natječaja

Ciljevi programa su: Potaknuti tvrtke na ulaganje u aktivnosti istraživanja i razvoja te na taj način jačati njihov inovacijski kapacitet; Potaknuti međunarodnu suradnju poduzetnika;Stvoriti temelje za međunarodni tržišni plasman. Kroz Program će se financirati sljedeće grupe troškova: razvojne bruto plaće, razvojna oprema i sitni inventar, troškovi razvojnih usluga, razvojni troškovi putovanja, ostali razvojni troškovi.

Iznos sufinanciranja za hrvatskog partnera može biti maksimalno 150.000 EUR po projektu. Program financira 60% prihvatljivih troškova projekta za mikro i mala poduzeća, 50% prihvatljivih troškova projekta za srednja poduzeća i 40% prihvatljivih troškova projekta za velika poduzeća. Trajanje projekata je ograničeno na maksimalno 36 mjeseci.

Objavljeni natječaj

Skip to content