Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Općine, gradovi, županije, građani.

Rok za prijavu

1 prosinca, 2017
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen je Poziv u sklopu inicijative zastupnika u Europskom parlamentu „Neka zvijezde sjaje“

Predmet natječaja

Europarlamentarci pozivaju građane i tijela lokalne samouprave da na natječaj „Neka zvijezde sjaje“ prijave uspješne projekte financirane sredstvima EU-a koji su pozitivno utjecali na život u njihovim sredinama.

Na natječaj se mogu prijaviti uspješno provedeni projekti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koji su (su)financirani EU sredstvima, a mogu ih prijaviti općine, gradovi, županije i sami građani koji su prepoznali pozitivan utjecaj tih projekata na razvoj lokalne zajednice i kvalitetu njihovih života.

Objavljeni natječaj

Skip to content