Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Pravo podnošenja prijave na temelju ovoga Poziva imaju samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u kulturi na području Republike Hrvatske, građani i udruge te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Rok za prijavu

20 listopada, 2017
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Poziv za dodjelu potpora programima koji potiču razvoj publike u kulturi uRepublici Hrvatskoj za 2017. godinu

Predmet natječaja

Ovim Pozivom se financiraju programi visoke kvalitete i profesionalnih standarda, obuhvaćajući široka područja kulture i
umjetnosti: izvedbene i vizualne umjetnosti, književnost (naročito programi poticanja čitanja), kulturna baština i film te programi međunarodne kulturne suradnje.
U proračunu Ministarstva kulture na proračunskoj aktivnosti A781009 osigurano je do 500.000,00 kuna za provedbu programa koji potiču razvoj publike u kulturi za 2017. godinu. Najniži je iznos potpore koji se može dodijeliti 20.000,00 kuna. Najviši je iznos potpore koji se može dodijeliti 50.000,00 kuna.

Objavljeni natječaj

Skip to content