Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Jedinice lokalne samouprave razvrstane u I., II. i III. skupinu prema stupnju razvijenosti i jedinice područne (regionalne) samouprave razvrstane u I. i II. skupinu u skladu s Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine, broj 158/13).

Rok za prijavu

31 listopada, 2017
Facebook
Twitter
LinkedIn
Skip to content