Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne i/ili regionalne (područne) samouprave koje su osnivači javnih odgojno-obrazovnih ustanova (osnovnih škola), sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o donošenju Mreže osnovnih i srednjih škola, učeničkih domova i programa obrazovanja.

Rok za prijavu

31 ožujka, 2018
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen poziv “Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2017./2018.)”

Predmet natječaja

Vodeća partnerska organizacija može biti samo javno tijelo koje je – osnivač osnovnih škola iz županija koje su razvrstane kao područja s indeksom razvijenosti ispod 125% (skupina I., II. i III.), sukladno Vrijednosti indeksa razvijenosti i pokazatelja za izračun indeksa razvijenosti na županijskoj razini za 2013. godinu i to:

Prijavitelj može prijaviti projektni prijedlog na Poziv isključivo u partnerstvu, i to s najmanje jednom javnom osnovnom školom koja može, no ne mora nužno biti osnovana od strane Prijavitelja tog Projekta (vodeće partnerske organizacije. Ciljne skupine su djeca koja žive u siromaštvu ili su u riziku od siromaštva te koja su polaznici obveznog školskog programa i definirana su kao najpotrebitija prema kriterijima partnerskih organizacija za redovito primanje prehrane na način na koji je školska prehrana organizirana ili na drugi odgovarajući način sukladno načelima zabrane diskriminacije i jednakog postupanja. Ukupan iznos bespovratnih sredstava iznosi 25.000.000,00 HRK. Najniži iznos bespovratnih sredstava iznosi 200.000,00 HRK a najviši iznos bespovratnih sredstava iznosi 1.500.000,00 HRK. Intenzitet potpore je 100%.
Maksimalno trajanje projekta je 10 mjeseci. Sve projektne aktivnosti moraju se odnositi na školsku godinu 2017. – 2018.

 

Objavljeni natječaj

Skip to content