Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Rok za prijavu

15 rujna, 2017
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2017. godini

Predmet natječaja

Sredstva iz Fonda namijenjena su jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave za razvoj javne turističke infrastrukture.

Programom će se sufinancirati projekti uređenja morskih i ostalih plaža, izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija ili adaptacija centara za posjetitelje i interpretacijskih centara, njihovo opremanje multimedijalnom opremom te javna turistička infrastruktura u funkciji aktivnog turizma (izrada strateških dokumenata razvoja cikloturizma županije sa standardima, uređenje i označavanje postojećih i novih cikloturističkih, pješačkih i jahačkih ruta te uređenje, postavljanje i opremanje stanica za iznajmljivanje e-bicikla).

Za ovaj program osigurano je do 20.000.000,00 kn. Ministarstvo sufinancira do 80% opravdanih/prihvatljivih troškova provedbe pojedinačnog projekta.

Objavljeni natječaj

Skip to content