Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelji su neprofitne organizacije. Prihvatljivi partneri su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, udruge, ustanove.

Rok za prijavu

11 kolovoza, 2017
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Poziv za prijavu projekata usmjerenih smanjenju i prevenciji socijalne isključenosti te socijalnom uključivanju i integraciji socijalno osjetljivih skupina za 2017. godinu

Predmet natječaja

Opći cilj Poziva je pridonijeti povećanju socijalne uključenosti i integraciji u život zajednice ranjivih odnosno socijalno osjetljivih skupina odnosno smanjiti i prevenirati socijalnu isključenost istih.

Poziv za financiranje projekata usmjerenih smanjenju i prevenciji socijalne isključenosti te socijalnom uključivanju i integraciji u život zajednice socijalno osjetljivih skupina podijeljen je na četiri zasebna prioritetna područja: 1. Projekti usmjereni smanjenju socijalne isključenosti posebno ranjivih i marginaliziranih skupina; 2. Projekti usmjereni pružanju podrške u integraciji u zajednicu osoba s odobrenom međunarodnom zaštitom, bivših zatvorenika, te njihovih obitelji; 3. Projekti usmjereni zaštiti starijih osoba; 4. Projekti usmjereni uspostavi pomoći i podrške beskućnicima koji nisu obuhvaćeni smještajem u prihvatilištima ili prenoćištima.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava iznosi 8.600.000,00 HRK. Najmanji iznos potpore je 50.000,00 HRK, a najveći iznos potpore je150.000,00 HRK. Udruga može od Ministarstva zatražiti do 100% iznosa za financiranje projekta.

Objavljeni natječaj

Skip to content