Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelji na ovaj Poziv su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, neprofitne organizacije. Obavezni partneri na projektu su regionalni i područni uredi Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Centri za socijalnu skrb, a kao ostali partneri na ovome projektu mogu sudjelovati udruge, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave pravne osobe vjerskih zajednica kao i ustanove.

Rok za prijavu

31 prosinca, 2020
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Zaželi – program zapošljavanja žena”

Predmet natječaja

Poziv će provoditi jedinice lokalne uprave i samouprave i neprofitne organizacije u trajanju do 30 mjeseci, a namijenjen je zapošljavanju žena u nepovoljnom položaju na tržištu rada, s naglaskom na žene starije od 50 godina, žene s najviše završenom srednjom stručnom spremom, žene s invaliditetom, žene žrtve trgovanja ljudima, liječene ovisnice, žene žrtve obiteljskog nasilja, beskućnice.

Minimalna vrijednost bespovratnih sredstava po pojedinom projektu može iznositi 900.000,00 kn, dok je najviša predviđena vrijednost projekta 10.000.000,00 kn. Prihvatljivi troškovi projekata financirati će se u potpunosti (100% troškova).

Ukupni iznos bespovratnih sredstava iznosi 400.900.000,00 kn.

Objavljeni natječaj

Skip to content