Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelji po ovome Pozivu su PPI-jevi u privatnom ili javnom vlasništvu, koji su sukladno definiciji iz čl. 4. Zakona o unapređenju poduzetničke infrastrukture (Narodne novine, br. 93/13, 114/13 i 41/14) definirani kao:•razvojne agencije; •poduzetnički centri; •poslovni parkovi; •poslovni inkubatori; •poduzetnički akceleratori.

Rok za prijavu

1 listopada, 2017
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Objavljen Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Pružanje visokokvalitetnih usluga za MSP putem poduzetničkih potpornih institucija (PPI)“,

Predmet natječaja

Cilj ovog Poziva je osiguravanje učinkovite pomoći s ciljem učvršćivanja položaja MSP-ova na tržištu, kako bi se smanjila asimetrija informacija među MSP-ovima te olakšao pristup poslovnim znanjima i vještinama, partnerima i informacijama ključnim za rast i razvoj poslovanja, te kako bi se unaprijedila gospodarska uspješnost, i stopa preživljavanja MSP-ova.

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti iznosi 100.000,00 kuna, dok najviši iznos bespovratnih sredstava iznosi 600.000,00 kuna.

Temeljem OPKK-a iz EFRR za ovaj Poziv osigurano je 3.000.000,00 eura, što se prikazuje u Državnom proračunu Republike Hrvatske u iznosu od 22.800.000,00 kuna.

Najviši intenzitet potpore koji se može dodijeliti pojedinom PPI-ju po pojedinom projektnom prijedlogu je 85%.

 

Objavljeni natječaj

Skip to content