Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Rok za prijavu

21 srpnja, 2017
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2017. godinu

Predmet natječaja

Ministarstvo za demografiju, mlade i socijalnu politiku poziva udruge mladih i za mlade te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave da se sukladno ovom Pozivu za financijsku potporu prijave projekte koji doprinose podizanju kvalitete života mladih.

Prijavitelji sukladno ovom Pozivu mogu prijaviti projekte za sljedeća prioritetna područja: A.1. Aktivno sudjelovanje mladih u društvu; A.2. Lokalni info-centri; A.3.Lokalni i regionalni programi za mlade. Za svako prioritetno područje osiguran je zaseban iznos, a za provedbu Poziva ukupno je osigurano je 3.800.000,00 kuna.

Minimalni iznos financijskih sredstava po pojedinom projektu je od 40.000,00 kuna, a maksimalni iznos po pojedinom projektu je 150.000,00 kuna, ovisno o prioritetnom području Poziva. Prihvatljivo vremensko razdoblje za provedbu projekata je 6 do 12 mjeseci.

 

 

 

Objavljeni natječaj

Skip to content