Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Na natječaj se može prijaviti bilo koja osoba koja vodi projekt ili neprofitnu organizaciju, a koja radi za dobrobit djece.

Rok za prijavu

1 srpnja, 2017
Facebook
Twitter
LinkedIn

Otvorene prijave za natječaj “Reach for Change – Budi promjena”

Predmet natječaja

Zaklada Reach for Change i Tele2 objavili su novi natječaj za projekte u području prava i potreba djece ‘Budi promjena’. Cilj natječaja je pronaći i podržati iznimne socijalne poduzetnike, osobe koje svojim radom rješavaju neke od ozbiljnih problema na koje u Hrvatskoj nailaze djeca.

Projekti koji će biti podržani kroz ovaj natječaj mogu biti iz područja obrazovanja, razvoja, zaštite, participacije i izražavanja djece (do 18 godina starosti). Socijalnim poduzetnicima smatramo sve one koji osmisle rješenje problema na kojeg, u ovome slučaju, nailaze djeca i pokrenu svoju neprofitnu inicijativu za njegovo rješavanje.

Na natječaj se može prijaviti bilo koja osoba koja vodi projekt ili neprofitnu organizaciju, a koja radi za dobrobit djece. Posebno pozdravljaju prijave novih i inovativnih projekata – nove organizacije i one koje su tek u osnivanju se također mogu prijaviti. Podrška je usmjerena na predane pojedince, ali se mogu prijaviti i uži timovi koji zajedno rade na projektu.

Objavljeni natječaj

Skip to content