Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Sve fizičke i pravne osobe registrirane za obavljanje književno-nakladničke i knjižarske djelatnosti.

Rok za prijavu

26 lipnja, 2017
Facebook
Twitter
LinkedIn

Javni poziv za predlaganje programa poduzetništva u kulturi za područje nakladništva i knjižarstva u 2017. godini

Predmet natječaja

Bespovratna sredstva odobravaju se kao potpore male vrijednosti, a pravo prijave imaju sve fizičke i pravne osobe registrirane za obavljanje književno-nakladničke i knjižarske djelatnosti.

Putem Javnog poziva podržavat će se sljedeće aktivnosti na području književno-nakladničke i knjižarske djelatnosti;-otvaranje i opremanje knjižara;-unaprjeđenje knjižarske djelatnosti;- zapošljavanje i samozapošljavanje u okviru knjižarske djelatnosti; -zapošljavanje novih suradnika u književno-nakladničkoj djelatnosti; -promidžbene akcije; -promidžbeni programi kojima se povećava prisutnost knjige u medijima; -organizacija promotivno-prodajnih manifestacija; -razvoj platformi za mrežnu prodaju i distribuciju knjiga; -nabava i razvoj novih softvera i tehnologija;-razvoj novih kanala distribucije i prodaje knjiga; – aktivnosti vezane za poticanje čitanja i povećanje čitateljske publike;- uključivanje stručnjaka u razvoj nakladničke i knjižarske djelatnosti.

Za provedbu Javnoga poziva za predlaganje programa poduzetništva u kulturi za područje nakladništva i knjižarstva u 2017. godini u proračunu Ministarstva kulture osigurano je 2,000.000,00 kuna. Potpore se odobravaju u visini do 85 % prihvatljivih troškova predloženoga projekta.

Najniža pojedinačna potpora iznosit će 50.000,00 kuna, a najviša 250.000,00 kuna.

Objavljeni natječaj

Skip to content