Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Udruge iz Domovinskog rata

Rok za prijavu

16 lipnja, 2017
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen natječaj za dodjelu institucionalnih podrški udrugama proisteklim iz Domovinskog rata.

Predmet natječaja

Na ovaj natječaj mogu se prijaviti isključivo udruge iz Domovinskog rata registrirane u Republici Hrvatskoj koje djeluju na županijskoj, gradskoj ili općinskoj razini te kojima se aktivnosti sufinanciraju i/ili podržavaju od strane institucija državne uprave, drugih državnih tijela ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Institucionalne podrške dodjeljuju se sukladno kriterijima koje je utvrdilo Ministarstvo hrvatskih branitelja u 2 kategorije: 1. Do 100.000,00 kuna – do deset (10) podrški za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje aktivno djeluju najmanje pet (5) godina od dana registracije do dana raspisivanja natječaja; 2. Do 50.000,00 kuna – do petnaest (15)podrški za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje aktivno djeluju najmanje tri (3) godine od dana registracije do dana raspisivanja natječaja.

Udruga može zatražiti institucionalnu podršku na razdoblje od najviše 3 (tri) godine uz uvjet da Nacionalna zaklada i Ministarstvo hrvatskih branitelja s udrugama kojima je odobrena podrška zaključuje ugovore o financiranju institucionalne podrške svake godine nakon ocjene i vrednovanja prethodnog razdoblja.

Objavljeni natječaj

Skip to content