Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelji su mali i srednji poduzetnici, mikro poduzetnici.

Rok za prijavu

31 prosinca, 2018
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen trajno otvoren Poziv na dostavu projektnih prijedloga Certifikacijom proizvoda do tržišta

Predmet natječaja

Cilj ovog Poziva je pridonijeti aktivnostima MSP-ova da dokazom kvalitete, sigurnosti i pouzdanosti svojih proizvoda osiguraju preduvjete za povećanje izvoza i ukupne konkurentnosti. Pružanjem potpore za uvođenje i primjenu europskih i međunarodno (globalno) priznatih norma doprinosi se da MSP-ovi iskoriste prednosti koje primjena normi ima na omogućavanje pristupa novim tržištima.

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 20.000,00 HRK, dok najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 1.000.000,00 HRK. Ukupan iznos bespovratnih sredstava iznosi 38.000.000,00 HRK.

Intenzitet potpore: – mikro i malo poduzeće: do 85% prihvatljivih troškova; – srednje poduzeće: do 65% prihvatljivih troškova. Poziv se vodi kao trajno otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijedloga koji je otvoren do iskorištenja raspoloživih sredstava, odnosno projektni prijedlozi zaprimat će se u dva vremenska roka i to: -1. od 22. svibnja do 29. prosinca 2017. godine; -2. od 16. travnja do 31. prosinca 2018. godine.

Objavljeni natječaj

Skip to content