Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Rok za prijavu

22 rujna, 2017
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Razvoj infrastrukture poduzetničkih zona”

Predmet natječaja

Cilj ovog Poziva je razvoj i poboljšanje kvalitete i dostupnosti infrastrukture postojećih poduzetničkih zona kroz poticanje ulaganja u takvu infrastrukturu u područjima gdje postoji potreba za gradnjom nove, unapređenjem ili proširenjem postojeće zajedničke infrastrukture postojećih zona s ciljem privlačenja investicija i stvaranja mogućnosti za otvaranje novih radnih mjesta.

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti pojedinom prijavitelju iznosi 1.000.000,00 HRK, dok najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom prijavitelju iznosi 10.000.000,00 HRK. Ukupni iznos poziva je 76.000.000,00 kuna.

Intenzitet potpore iznosi do 85% prihvatljivih troškova, ovisno o indeksu razvijenosti jedinične područne (regionalne) samouprave.•1. skupina – financiranje u iznosu od 85%; •2. skupina – financiranje u iznosu od 75%; •3. skupina – financiranje u iznosu od 65%; •4. skupina – financiranje u iznosu od 55%. Projektni prijedlozi zaprimaju se od 22. 05. do 22. 09. 2017. godine

Objavljeni natječaj

Skip to content