Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelji su udruge koje su programski usmjerene na rad s djecom i/ili mladima u Republici Hrvatskoj.

Rok za prijavu

19 svibnja, 2017
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Poziv za prijavu projekata udruga u području prevencije nasilja nad i među djecom i mladima u 2017. godini

Predmet natječaja

Udruge sukladno ovom Pozivu mogu prijaviti projekt za sljedeća prioritetna područja: – Prevencija nasilja među mladima; – Prevencija nasilja u partnerskim vezama među mladima; -Prevencija elektroničkog nasilja nad i među djecom i mladima; -Prevencija nasilja nad djecom; – Prevencija nasilja među djecom .

Za financiranje projekata udruga u području prevencije nasilja nad i među djecom i mladima u 2017. godini osigurano je 4.000.000,00 kuna. Minimalni iznos financijskih sredstava po pojedinom projektu je 50.000,00 kuna, a maksimalni iznos po pojedinom projektu je 150.000,00 kuna.

Objavljeni natječaj

Skip to content