Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelji su udruge.

Rok za prijavu

1 prosinca, 2017
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa EU za 2017.g.

Predmet natječaja

Ured za udruge sufinancirat će projekte ugovorene s Europskom komisijom, nadležnom provedbenom agencijom ili drugim ugovornim tijelom u sklopu sljedećih natječaja i programa koji podržavaju razvoj civilnoga društva na području Republike Hrvatske: -Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.;– IPA – I. komponenta;
– Europska teritorijalna suradnja – prekogranična (Interreg A), transnacionalna (Interreg B) i međuregionalna suradnja (Interreg C);– Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.;– Erasmus+: Sport;– Sedmi okvirni program (FP7);– Obzor 2020.;
– Program Europske unije za zapošljavanje i socijalne inovacije – EaSI;– Drugi programi aktivnosti Zajednice u području zdravstva;– Zdravlje za rast – Treći višegodišnji program EU u području zdravstva;– Europski instrument za demokraciju i ljudska prava (EIDHR);– Višekorisnička IPA;– Kreativna Europa;– Program o pravima, jednakosti i građanstvu;– Natječaji koje raspisuju pojedine Opće uprave i Službe Europske komisije, odnosno njihove agencije, a koji nisu već specificirani u ovom popisu;– Natječaji koje raspisuju pojedine Opće uprave Europskog parlamenta.

Sredstvima od dijela prihoda od igara na sreću namijenjenih sufinanciranju projekata, Ured za udruge će sufinancirati: – projekte koje je ugovorno tijelo odobrilo i ugovorilo, a čiji nositelji su organizacije civilnoga društva s pravnim statusom udruge, koja je registrirana i djeluje u Republici Hrvatskoj;
– projekte koje je ugovorno tijelo odobrilo, a u kojima koje su registrirane i djeluju u Republici Hrvatskoj, imaju ulogu partnera na projektu, koji se u cijelosti ili djelomično provodi u Republici Hrvatskoj;– projekte koje je ugovorno tijelo odobrilo, a čiji su nositelji projekta ostale organizacije civilnoga društva (zaklade, sindikati, udruge poslodavaca, privatne ustanove), pri čemu sufinanciranje tih projekata može ovisiti o raspoloživosti sredstava.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava iznosi 4.700.000,00 HRK.

Objavljeni natječaj

Skip to content