Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Pravne osobe i obrtnici, koji imaju registriranu ugostiteljsku djelatnost ili djelatnost pružanja usluga u turizmu, OPG-i, ustanove, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Rok za prijavu

28 travnja, 2017
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za potpore projektima turističkih inicijativa i proizvoda na turistički nerazvijenim područjima u 2017. godini

Predmet natječaja

Sredstva potpore odobravat će se za sljedeće programe: -Programi razvoja i unapređenja ključnih proizvoda u PPS razdoblju; – Programi razvoja turističkih inicijativa i proizvoda.

Prijaviti se mogu:-pravne osobe i obrtnici, koji imaju registriranu ugostiteljsku djelatnost ili djelatnost pružanja usluga u turizmu (dokazuje se izvodom iz sudskog ili obrtnog registra);-OPG-i upisani u Upisnik obiteljskih gospodarstava; -ustanove;-jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Najniži iznos potpore iznosi 50.000,00 kn, najviši iznos potpore iznosi 200.000,00 kn.Po pojedinom projektu sufinancirat će se samo stvarno realizirani i plaćeni troškovi u 2017. i to najviše do 50% opravdanih/prihvatljivih troškova provedbe projekta, uz uvjet da korisnik odobrene potpore uloži preostala sredstva najmanje u iznosu odobrene potpore, odnosno u iznosu realiziranih troškova realizacije projekta.

 

 

Objavljeni natječaj

Skip to content