Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Sve pravne i fizičke osobe koje su registrirane kao turistička agencija.

Rok za prijavu

28 travnja, 2017
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za dodjelu potpora programima destinacijskih menadžment kompanija u 2017. godini

Predmet natječaja

Za potporu po ovom Javnom pozivu mogu se kandidirati samo programi paket aranžmana ili tura koji se odvijaju na području Hrvatske te zadovoljavaju sljedeće uvjete:- grupe proizvoda; -sadržaj paket aranžmana/ture:-središnja priča (storyline); -ostali elementi.

Za sredstva potpore mogu se kandidirati sve pravne i fizičke osobe koje su registrirane kao turistička agencija, sukladno važećim propisima o pružanju usluga u turizmu u Republici Hrvatskoj.

Jedan korisnik može kandidirati maksimalno pet (5) programa paket aranžmana.

Za jedan program korisniku se može odobriti potpora u bruto iznosu od 50.000,00 do 100.000,00 kn, a ukupna vrijednost potpore koja se može odobriti po pojedinom korisniku ovim Javnim pozivom može iznositi maksimalno 250.000,00 kn.

Objavljeni natječaj

Skip to content