Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Sve pravne i fizičke osobe koje su registrirane kao turistička agencija.

Rok za prijavu

28 travnja, 2017
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za dodjelu potpora programima destinacijskih menadžment kompanija u 2017. godini

Predmet natječaja

Za potporu po ovom Javnom pozivu mogu se kandidirati samo programi paket aranžmana ili tura koji se odvijaju na području Hrvatske te zadovoljavaju sljedeće uvjete:- grupe proizvoda; -sadržaj paket aranžmana/ture:-središnja priča (storyline); -ostali elementi.

Za sredstva potpore mogu se kandidirati sve pravne i fizičke osobe koje su registrirane kao turistička agencija, sukladno važećim propisima o pružanju usluga u turizmu u Republici Hrvatskoj.

Jedan korisnik može kandidirati maksimalno pet (5) programa paket aranžmana.

Za jedan program korisniku se može odobriti potpora u bruto iznosu od 50.000,00 do 100.000,00 kn, a ukupna vrijednost potpore koja se može odobriti po pojedinom korisniku ovim Javnim pozivom može iznositi maksimalno 250.000,00 kn.

Objavljeni natječaj

Skip to content