Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Hrvatske turističke zajednice za događanja na teritoriju Republike Hrvatske od međunarodnog, nacionalnog ili regionalnog značaja kao glavnog motiva dolaska turista u destinaciju.

Rok za prijavu

28 travnja, 2017
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za dodjelu potpora događanjima u 2017. godini

Predmet natječaja

Sredstva potpore odobravat će se za organizaciju i realizaciju događanja sukladno sljedećim programima: -Program 1. Potpore događanjima u PPS razdoblju na turistički nerazvijenim područjima. – Program 2. Potpore nacionalnim i regionalnim događanjima. – Program 3. TOP događanja . Za sredstva potpore mogu se kandidirati pravne i fizičke osobe i to: -trgovačka društva; -obrti; -zadruge; -nacionalni sportski savezi; -javne ustanove; – ustanove u kulturi; -umjetničke organizacije; -jedinice lokalne i regionalne samouprave; -turističke zajednice.

Ukupni iznos potpore je 11.500.000,00 HRK. Iznos potpore po korisniku je od 10.000,00 HRK do 1.000.000,00 HRK. HTZ može Organizatoru odobriti potporu do 50% opravdanih/prihvatljivih troškova događanja.

Objavljeni natječaj

Skip to content