Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Turističke zajednice na turistički nerazvijenim područjima Republike Hrvatske.

Rok za prijavu

21 travnja, 2017
Facebook
Twitter
LinkedIn

Javni poziv za dodjelu potpora turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima u 2017. godini

Predmet natječaja

Korisnici potpore su turističkih zajednica na turistički nerazvijenim područjima Republike Hrvatske koje sukladno svojim zakonskim zadaćama samostalno ili u suradnji s drugim subjektima na turistički nerazvijenim područjima Republike Hrvatske realiziraju programe/projekte iz točke II. ovog Javnog poziva za aktivnosti u 2017. godini.

Sredstva potpore odobravat će se za sljedeće:- razvoj i unapređenje turističke ponude destinacije te uvjeta boravka turista; -edukacija; – razvoj, obnova i unapređenje javne turističke infrastrukture; -opremanje ureda terminalima eVisitor sustava.

Ukupna potpora za sve kandidirane programe/projekte jedne TZN u jednoj kalendarskoj godini ne može biti veća od 350.000,00 kn, osim za slučaj kad više turističkih zajednica zajednički kandidiraju program/projekt.

 

Objavljeni natječaj

Skip to content