Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelji su: – subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge); – seljačka domaćinstva (OPG koje pruža ugostiteljske i/ili turističke usluge); – fizičke osobe – privatni iznajmljivači.

Rok za prijavu

10 travnja, 2017
Facebook
Twitter
LinkedIn
Skip to content