Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelji su: – subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge); – seljačka domaćinstva (OPG koje pruža ugostiteljske i/ili turističke usluge); – fizičke osobe – privatni iznajmljivači.

Rok za prijavu

10 travnja, 2017
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa konkurentnost turističkog gospodarstva

Predmet natječaja

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Ministarstva turizma za razvoj malog i srednjeg poduzetništva, unapređenje ponude malih obiteljskih hotela, unapređenje obiteljskog smještaja, održivi razvoj, razvoj posebnih oblika turizma, te podizanje konkurentnosti hrvatskog turizma.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava iznosi 21.900.000,00 HRK,

Objavljeni natječaj