Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelji su: – subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge); – seljačka domaćinstva (OPG koje pruža ugostiteljske i/ili turističke usluge); – fizičke osobe – privatni iznajmljivači.

Rok za prijavu

10 travnja, 2017
Facebook
Twitter
LinkedIn

Javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa konkurentnost turističkog gospodarstva

Predmet natječaja

Objavljeni natječaj

Skip to content