Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Prihvatljivi korisnici su: -jedinice lokalne samouprave (JLS), -trgovačka društva u većinskom vlasništvu JLS-a, -javne ustanove neprofitnog karaktera u kojima su osnivači JLS osim javnih vatrogasnih postrojbi, lokalnih i regionalnih razvojnih agencija, osnovnih škola,- udruge koje se bave humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo i čije su djelatnosti sukladno ciljnim skupinama i klasifikaciji djelatnosti udruga, povezane s prihvatljivim ulaganjem (isključujući lokalne akcijske grupe, zajednice udruga, zaklade, fundacije), -vjerske zajednice koje imaju organizacijski oblik na lokalnom nivou i koje se bave humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo i lokalne akcijske grupe koje su odabrane unutar Programa.

Rok za prijavu

18 svibnja, 2017
Facebook
Twitter
LinkedIn
Skip to content