Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Rok za prijavu

18 svibnja, 2017
Facebook
Twitter
LinkedIn

Poziv na podnošenje projektnih prijedloga i prilika za financiranje infrastrukture digitalnih usluga

Predmet natječaja

Glavna uprava Europske komisije za komunikacijske mreže, sadržaje i tehnologije (DG CONNECT) objavila je četiri poziva na podnošenje prijedloga kako bi se dodijelila bespovratna sredstva projektima u skladu s prioritetima i ciljevima definiranima u programu rada za 2017. u području transeuropskih telekomunikacijskih mreža u okviru Instrumenta za povezivanje Europe za razdoblje 2014. – 2020. Digitalizacija poslovnih procesa i infrastruktura digitalnih usluga ključne su za smanjenje administrativnih troškova, povećanje produktivnosti i ostvarenje transparentnosti.

Instrument za povezivanje Europe – CEF je zajednički financijski instrument Europske unije (EU) za razdoblje 2014. -2020., a njegov osnovni cilj je ubrzati ulaganja u područje transeuropskih mreža i osigurati financijska sredstva kako iz javnog, tako i iz privatnog sektora, uz istovremeno povećavanje pravne sigurnosti i poštovanje načela tehnološke neutralnosti. CEF omogućuje bespovratna sredstva koje pokrivaju i do 75% troškova njegove provedbe za nova ili postojeća softverska rješenja.

Provedbeno tijelo CEF programa je Izvršna agencija za inovacije i mreže (INEA) dok je Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta kontaktna točka za potencijalne korisnike

Objavljeni natječaj

Skip to content