Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Rok za prijavu

14 ožujka, 2017
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Otvoreni javni poziv za iskaz interesa za odabir tijela za alternativno rješavanje potrošačkih sporova za 2017.

Predmet natječaja

Cilj Otvorenog javnog poziva za iskaz interesa je odabir odgovarajućih tijela za alternativno rješavanje potrošačkih sporova koja ispunjavaju kriterije za prijavu na Poziv, a koja će biti nadležna rješavati online i offline potrošačke sporove podnesene protiv trgovaca sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, bilo da se radi o domaćim ili prekograničnim sporovima.

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta je za sufinanciranje notificiranih tijela za alternativno rješavanje potrošačkih sporova u Državnom proračunu osiguralo financijska sredstva za 2017. godinu u visini od 350.000,00 kuna.

Objavljeni natječaj

Skip to content