Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelji su: jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, udruge, privatne ustanove.

Rok za prijavu

31 ožujka, 2017
Facebook
Twitter
LinkedIn

Interreg MEDITERAN 2014. -2020. – drugi poziv na dostavu projektnih prijedloga

Predmet natječaja

Cilj ovog Programa je promicanje održivog rasta u mediteranskom području poticanjem inovativnih koncepata i prakse (tehnologija, upravljanje, inovativne usluge …), razumnog korištenja resursa (energija, voda, pomorski resursi …) i podržavanje društvene integracije kroz integriran teritorijalan pristup temeljen na suradnji.

Projekti koji će se financirati iz programa moraju uključiti u partnerstvo: – najmanje četiri financijska partnera, – iz najmanje četiri države, – od kojih barem tri moraju biti iz država članica u sklopu Mediteranskog područja.

Prijavitelji izvan programskog područja, ali unutar EU, se također mogu prijaviti, u iznimnim i opravdanim slučajevima uz ograničeno EFRR financiranje (do 20%).

Ukupan proračun Programa suradnje iznosi 275.905.320,00 EUR. Ukupan doprinos iz Europskog fonda za regionalni razvoj i IPA sredstava iznosi 233.678.308,00 EUR.

Stopa sufinanciranja iz Europskog fonda za regionalni razvoj iznosi do maksimalno 85% (odnosno 50% za mala i srednja poduzeća koja sudjeluju sukladno Uredbi o skupnom izuzeću (eng. General Block Exemption Regulation – GBER)), dok preostalih 15% trebaju osigurati projektni partneri iz vlastitih izvora.

 

Objavljeni natječaj

Skip to content