Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su jedinice lokalne samouprave razvrstane I. i II. skupinu i jedinice područne (regionalne) samouprave razvrstane u I. skupinu u skladu s Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti.

Rok za prijavu

10 veljače, 2017
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata u 2017. godini po Programu održivog razvoja lokalne zajednice

Predmet natječaja

Prihvatljivo područje provedbe je područje jedinica lokalne samouprave sa statusom potpomognutog područja.

Podnositelj zahtjeva podnosi zahtjev za dodjelu sredstava u skladu sa Smjernicama za podnositelje zahtjeva, uz priloge. Svaki podnositelj zahtjeva može podnijeti najviše dva zahtjeva za sufinanciranje projekata. Program održivog razvoja lokalne zajednice nacionalna je mjera za ostvarenje regionalnog razvoja u skladu s načelima održivog razvoja i socijalne uključenosti. Godišnjim programom za 2017. godinu Ministarstvo nastavlja pomagati održivost razvoja lokalne zajednice u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture, prvenstveno izgradnje, obnove i rekonstrukcije objekata socijalne, komunalne i gospodarske infrastrukture na lokalnoj razini.

Ukupna vrijednost sufinanciranja Ministarstva, po podnositelju, može iznositi najviše 1.000.000,00 kn s PDV-om. Neće se sufinancirati projekti čija je ukupna vrijednost manja od 100.000,00 kn s PDV-om. Ukupan iznos sredstava koji se planiraju za Program iznose 72.000.000,00 kn.
Indikativni iznos sredstava za projekte na području Požeško-slavonske županije je 4.866.945,61 kn.

Objavljeni natječaj

Skip to content