Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Korisnici ove operacije su proizvođačke grupe ili organizacije iz sektora poljoprivrede, u rangu malih i srednjih poduzeća koje su priznate u skladu sa Uredbom(EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća i Pravilnikom o priznavanju i potporama za početak rada proizvođačkih organizacija.

Rok za prijavu

24 ožujka, 2017
Facebook
Twitter
LinkedIn

Natječaj za provedbu podmjere 9.1. “Uspostava grupa i organizacija proizvođača u poljoprivrednom i šumarskom sektoru”, provedba tipa operacije 9.1.1. “Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija”

Predmet natječaja

Korisnici ove operacije su proizvođačke grupe ili organizacije iz sektora poljoprivrede, u rangu malih i srednjih poduzeća koje su priznate u skladu sa Uredbom(EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća i Pravilnikom o priznavanju i potporama za početak rada proizvođačkih organizacija.

Postupak priznavanja provodi Ministarstvo nadležno za poljoprivredu.

Sredstva javne potpore iznose ukupno 18.750.000,00 HR.

Potpora podrazumijeva dodjelu namjenskih novčanih sredstava za sufinanciranje provođenja prihvatljivih aktivnosti navedenih u Poslovnom planu koje su predmet tipa operacije 9.1.1. “Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija”.

Objavljeni natječaj

Skip to content