Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelji: tijela javne vlasti, zakonodavna tijela (tijela regulirana javnim pravom), privatna neprofitna tijela.

Rok za prijavu

30 lipnja, 2017
Facebook
Twitter
LinkedIn

Najava natječaja: Program međuregionalne suradnje INTERREG EUROPE

Predmet natječaja

Program INTERREG EUROPE pokrenuo je informativnu kampanju u vezi s trećim pozivom na dostavu projektnih prijedloga.

Cilj programa Interreg Europa je podrška razvoju Kohezijske politike u smanjenju razlike razvoja, rasta i kvalitete života. Ovaj poziv je namijenjen za podnošenje prijedloga za projekte međuregionalne suradnje.

Kandidati se pozivaju da podnesu prijavu projekta u okviru jedne od specifičnih ciljeva navedenih u nastavku: -jačanje istraživanja, tehnološki razvoj i inovacija, -jačanje konkurentnost malih i srednjih poduzeća, -podrška razvoja gospodarstva s niskom razinom ugljika u svim sektorima, -zaštita okoliša i promicanje resursa učinkovitosti.

Ukupni proračun ERDF je oko 145.000.000,00 eura

Objavljeni natječaj

Skip to content