Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Rok za prijavu

20 travnja, 2017
Facebook
Twitter
LinkedIn

Otvoreni poziv za podnošenje prijedloga za mjere informiranja i promocije u vezi s poljoprivrednim proizvodima koji se provode na unutrašnjem tržištu EU i u trećim zemljama

Predmet natječaja

Podnositelji prijave (organizacije predlagateljice) moraju biti: -trgovinske ili međutrgovinske organizacije koje su u Hrvatskoj reprezentativne za određeni sektor ili sektore a posebno: – sektorske organizacije i skupine odnosno svako udruženje, bez obzira na njihov pravni oblik, sastavljeno uglavnom od proizvođača ili prerađivača istog proizvoda pod uvjetom da su reprezentativne za naziv koji je zaštićen sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode i kojih je obuhvaćeno tim programom, -trgovinske ili međutrgovinske organizacije koje su na razini Europske unije reprezentativne za određeni sektor ili sektore, -priznate proizvođačke organizacije ili udruženja proizvođačkih organizacija, -tijela poljoprivredno-prehrambenog sektora čiji su ciljevi i aktivnosti usmjerene ka pružanju informacija o poljoprivrednim proizvodima i njihovoj promociji i kojima je povjerena zadaća pružanja javnih usluga u tom području.

Pod motom “Uživajte, to je iz Europe” politika je promocije koja ima za cilj pomoći sektorima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u proboju na međunarodna tržišta i osvještavanju potrošača o naporima europskih proizvođača u osiguravanju kvalitete proizvoda.

Ukupni proračun namijenjen sufinanciranju mjera u okviru jednostavnih programa (jedna ili više organizacija u istoj državi članici) iznosi 90.000.000,00 EUR, a ukupna proračunska sredstva namijenjena sufinanciranju programa u kojima sudjeluje više korisnika (organizacija u više država članica ili jedne ili više europskih organizacija) iznose 43.000.000,00 EUR.

Objavljeni natječaj

Skip to content