Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelji su: udruge koje su osnovane temeljem Zakona o udrugama i upisane u Registar udruga i Registar neprofitnih organizacija i udovoljavaju općim uvjetima ovog Poziva (uključujući i društva Crvenog križa) i domovi socijalne skrbi i druge pravne osobe koje obavljaju djelatnosti Socijalne skrbi, temeljem Zakona o socijalnoj skrb.

Rok za prijavu

30 siječnja, 2017
Facebook
Twitter
LinkedIn

Poziv za prijavu projekata usmjerenih unaprjeđenju kvalitete života starijih osoba putem organiziranih dnevnih aktivnosti u lokalnoj zajednici u okviru raspoloživih sredstava iz Državnog proračuna za 2017. godinu

Predmet natječaja

Poziv se raspisuje u svrhu osiguravanja financijske potpore za projekte kojima se pridonosi poboljšanju kvalitete života starijih osoba organiziranjem dnevnih aktivnosti.

Ukupni iznos planiranih sredstava za projekte koji će se raspodijeliti najuspješnijim prijaviteljima koji prethodno udovolje propisanim uvjetima i kriterijima Poziva, iznosi 3.500.000,00 kn.

Financijske podrške koje će se dodijeliti za provedbu projekata u sklopu ovoga Poziva su u iznosu od najmanje 30.000,00 kuna do najviše 80.000,00 kuna.

Objavljeni natječaj

Skip to content