Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelji su: udruge koje su osnovane temeljem Zakona o udrugama i upisane u Registar udruga i Registar neprofitnih organizacija i udovoljavaju općim uvjetima ovog Poziva (uključujući i društva Crvenog križa) i domovi socijalne skrbi i druge pravne osobe koje obavljaju djelatnosti Socijalne skrbi, temeljem Zakona o socijalnoj skrb.

Rok za prijavu

30 siječnja, 2017
Facebook
Twitter
LinkedIn

Poziv za prijavu projekata usmjerenih unaprjeđenju kvalitete života starijih osoba putem organiziranih dnevnih aktivnosti u lokalnoj zajednici u okviru raspoloživih sredstava iz Državnog proračuna za 2017. godinu

Predmet natječaja

Objavljeni natječaj

Skip to content