Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelji:-gradovi iz EU 28 (gradovi, općine); -ostala javna tijela iz EU 28 (lokalne agencije javnog ili polu javnog tipa osnovane od strane grada, djelomično ili u potpunosti u vlasništvu grada odgovorne za stvaranje i provođenje određenih politika).

Rok za prijavu

31 ožujka, 2017
Facebook
Twitter
LinkedIn
Skip to content