Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Prihvatljivi korisnici su mladi poljoprivrednici (osobe starije od 18 i mlađe od 40 godina) koji: -su u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu registrirani kao nositelji poljoprivrednog gospodarstva za koje se traži potpora, -u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu nisu registrirani kao nositelji poljoprivrednog gospodarstva za koje se traži potpora.

Rok za prijavu

1 siječnja, 1970
Facebook
Twitter
LinkedIn

Najava natječaja za tip operacije 6.1.1. „Potpora mladim poljoprivrednicima“

Predmet natječaja

Natječaj će biti otvoren od 21. prosinca 2016. godine, a prijave će se moći podnositi, također, od 21. prosinca 2016. godine.

Potpora se dodjeljuje obliku bespovratnih financijskih sredstava. Sredstva potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje sa 85% udjela, a Republika Hrvatska s 15% udjela.

Visina potpore po korisniku iznosi 50.000 eura u kunskoj protuvrijednosti.

Objavljeni natječaj

Skip to content