Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Prihvatljivi korisnici su mladi poljoprivrednici (osobe starije od 18 i mlađe od 40 godina) koji: -su u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu registrirani kao nositelji poljoprivrednog gospodarstva za koje se traži potpora, -u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu nisu registrirani kao nositelji poljoprivrednog gospodarstva za koje se traži potpora.

Rok za prijavu

1 siječnja, 1970
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Najava natječaja za tip operacije 6.1.1. „Potpora mladim poljoprivrednicima“

Predmet natječaja

Natječaj će biti otvoren od 21. prosinca 2016. godine, a prijave će se moći podnositi, također, od 21. prosinca 2016. godine.

Potpora se dodjeljuje obliku bespovratnih financijskih sredstava. Sredstva potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje sa 85% udjela, a Republika Hrvatska s 15% udjela.

Visina potpore po korisniku iznosi 50.000 eura u kunskoj protuvrijednosti.

Objavljeni natječaj

Skip to content