Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Prihvatljivi korisnici su mladi poljoprivrednici (osobe starije od 18 i mlađe od 40 godina) koji: -su u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu registrirani kao nositelji poljoprivrednog gospodarstva za koje se traži potpora, -u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu nisu registrirani kao nositelji poljoprivrednog gospodarstva za koje se traži potpora.

Rok za prijavu

1 siječnja, 1970
Facebook
Twitter
LinkedIn

Najava natječaja za tip operacije 6.1.1. „Potpora mladim poljoprivrednicima“

Predmet natječaja

Objavljeni natječaj

Skip to content