Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Rok za prijavu

23 prosinca, 2016
Facebook
Twitter
LinkedIn

Natječaj za provedbu podmjere 7.2. “Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije” – provedba tipa operacije 7.2.2. “Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta”

Predmet natječaja

Objavljeni natječaj

Skip to content