Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Rok za prijavu

23 prosinca, 2016
Facebook
Twitter
LinkedIn

Natječaj za provedbu podmjere 7.2. “Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije” – provedba tipa operacije 7.2.2. “Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta”

Predmet natječaja

Sredstva javne potpore iznose ukupno 173.000.000,00 HRK, a intenzitet javne potpore iznosi do 100% ukupnih prihvatljivih troškova. Najniži iznos projekta/operacije za koji se može podnijeti Zahtjev za potporu iznosi 30.000,00 eura u protuvrijednosti u kunama.

Najviši iznos projekta/operacije za koji se može podnijeti Zahtjev za potporu iznosi 1.250.000,00 eura u protuvrijednosti u kunama.

Objavljeni natječaj

Skip to content