Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Rok za prijavu

4 listopada, 2017
Facebook
Twitter
LinkedIn

Poziv za podnošenje prijedloga za program Erasmus+ za 2017. godinu

Predmet natječaja

Poziv obuhvaća sljedeće aktivnosti: Ključna aktivnost 1 (KA1)- mobilnost u svrhu učenja za pojedince, Ključna aktivnost 2 (KA2)- suradnja za inovacije i razmjenu dobre prakse te Ključna aktivnost 3 (KA3)- podrška reformi politika.

Prijavni obrasci i druga tehnička dokumentacija potrebna za postupak prijave bit će objavljeni na stranicama Agencije za mobilnost i programe Europske unije.

Objavljeni natječaj

Skip to content