Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Kulturni subjekti koji imaju pravnu osobnost najmanje dvije godine na dan roka za podnošenje zahtjeva i koji mogu dokazati da postoje kao pravne osobe. Fizičke osobe ne mogu se prijaviti za dodjelu bespovratnih sredstava.

Rok za prijavu

23 studenoga, 2016
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Skip to content