Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Kulturni subjekti koji imaju pravnu osobnost najmanje dvije godine na dan roka za podnošenje zahtjeva i koji mogu dokazati da postoje kao pravne osobe. Fizičke osobe ne mogu se prijaviti za dodjelu bespovratnih sredstava.

Rok za prijavu

23 studenoga, 2016
Facebook
Twitter
LinkedIn
Skip to content