Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Rok za prijavu

27 listopada, 2016
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Natječaj za operaciju 4.3.1. Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja

Predmet natječaja

Natječaj obuhvaća gradnju cjelovitog sustava navodnjavanja (akumulacije, kanali, površinska i/ili podzemna drenaža kao elementi funkcionalne cjeline projekta, crpne stanice, cjevovodi, distribucijska mreža, nadzorno upravljački sustav, itd.)

Objavljeni natječaj

Skip to content