Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Ministarstvo zdravlja, Klinički bolnički centar Zagreb, Klinički bolnički centar »Sestre milosrdnice«, Klinički bolnički centar Osijek, Klinički bolnički centar Rijeka, Klinički bolnički centar Split, Klinička bolnica Dubrava, Klinička bolnica »Merkur«, Klinika za infektivne bolesti »Dr. Fran Mihaljević«, Klinika za ortopediju Lovran, Klinička bolnica »Sveti Duh«, Opća bolnica »Dr. Josip Benčević« Slavonski Brod, Opća bolnica Zadar, Opća bolnica Dubrovnik, Opća bolnica Pula, Opća bolnica Varaždin, Županijska bolnica Čakovec, Opća bolnica Bjelovar, Opća bolnica Karlovac, Opća bolnica »Dr. Tomislav Bardek« Koprivnica, Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana, Opća bolnica »Dr. Ivo Pedišić« Sisak, Opća županijska bolnica Požega, Opća bolnica Virovitica, Opća županijska bolnica Vukovar i bolnica hrvatskih veterana, Opća županijska bolnica Vinkovci, Opća bolnica Šibensko-kninske županije, Opća bolnica Gospić, Opća i veteranska bolnica »Hrvatski ponos« Knin

Rok za prijavu

31 prosinca, 2020
Facebook
Twitter
LinkedIn

Poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama i/ili dnevnim kirurgijama

Predmet natječaja

Ministarstvo zdravlja, Klinički bolnički centar Zagreb, Klinički bolnički centar »Sestre milosrdnice«, Klinički bolnički centar Osijek, Klinički bolnički centar Rijeka, Klinički bolnički centar Split, Klinička bolnica Dubrava, Klinička bolnica »Merkur«, Klinika za infektivne bolesti »Dr. Fran Mihaljević«, Klinika za ortopediju Lovran, Klinička bolnica »Sveti Duh«, Opća bolnica »Dr. Josip Benčević« Slavonski Brod, Opća bolnica Zadar, Opća bolnica Dubrovnik, Opća bolnica Pula, Opća bolnica Varaždin, Županijska bolnica Čakovec, Opća bolnica Bjelovar, Opća bolnica Karlovac, Opća bolnica »Dr. Tomislav Bardek« Koprivnica, Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana, Opća bolnica »Dr. Ivo Pedišić« Sisak, Opća županijska bolnica Požega, Opća bolnica Virovitica, Opća županijska bolnica Vukovar i bolnica hrvatskih veterana, Opća županijska bolnica Vinkovci, Opća bolnica Šibensko-kninske županije, Opća bolnica Gospić, Opća i veteranska bolnica »Hrvatski ponos« Knin

Objavljeni natječaj

Skip to content