Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Prihvatljivi korisnici potpore u okviru tipa operacije 8.5.1. su: 1. šumoposjednici 2. udruge šumoposjednika/šumovlasnika i 3. trgovačka društva i druge pravne osobe koje sukladno Zakonu o šumama gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske.

Rok za prijavu

10 studenoga, 2016
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Izmjena natječaja za provedbu podmjere 8.5.„KONVERZIJA DEGRADIRANIH ŠUMSKIH SASTOJINA I ŠUMSKIH KULTURA“

Predmet natječaja

Sredstva javne potpore iznose ukupno 60.000.000,00 HRK, a intenzitet javne potpore po projektu iznosi 100 posto od ukupnih prihvatljivih troškova.
IZMJENA NATJEČAJA: Zahtjevi za potporu mogu se popunjavati i podnositi u AGRONET-u do 10. studenoga 2016. godine. Rok za podnošenje Potvrde o podnošenju Zahtjeva za potporu vrijedi do 10. studenoga 2016. godine.

Objavljeni natječaj