Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Prihvatljivi korisnici potpore u okviru tipa operacije 8.5.1. su: 1. šumoposjednici 2. udruge šumoposjednika/šumovlasnika i 3. trgovačka društva i druge pravne osobe koje sukladno Zakonu o šumama gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske.

Rok za prijavu

10 studenoga, 2016
Facebook
Twitter
LinkedIn
Skip to content