Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i ustanove čiji su osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

Rok za prijavu

15 prosinca, 2016
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Skip to content