Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Jedinice lokalne samouprave razvrstane u V. skupinu, osim JLS-a s područja otoka i JLS-a sa statusom brdsko-planinskih područja koja su obuhvaćene posebnim programima i jedinice područne (regionalne) samouprave ukoliko su područja provedbe projekta područja V. skupine JLS-a, osim područja JLS-a s otoka i JLS-a sa statusom brdsko-planinskih područja koje su obuhvaćene posebnim programima

Rok za prijavu

2 veljače, 2024
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Poziv za iskaz interesa za financiranje projekata prema Programu podrške regionalnom razvoju

Predmet natječaja

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je Poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata prema „Programu podrške regionalnom razvoju“.

Cilj Programa je jačanje konkurentnosti i ostvarenje vlastitih razvojnih potencijala te brži gospodarski oporavak područja, što je preduvjet za sprječavanje iseljavanja stanovništva, smanjenje negativnog demografskog trenda i održivi razvoj.

Ukupna sredstva Programa iznose 2.000.000,00 EUR. Jedan podnositelj zahtjeva može podnijeti jedan zahtjev za financiranje. U postupku odabira jednom Korisniku može se odobriti iznos financiranja najviše do 100.000,00 EUR s PDV-omNajmanji iznos sufinanciranja po programu koji prijavitelj može ugovoriti je 20.000,00 EUR s PDV-om.

 Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su:

  1. jedinice lokalne samouprave razvrstane u V. skupinu, osim JLS-a s područja otoka i JLS-a sa statusom brdsko-planinskih područja koja su obuhvaćene posebnim programima i
  2. jedinice područne (regionalne) samouprave ukoliko su područja provedbe projekta područja V. skupine JLS-a, osim područja JLS-a s otoka i JLS-a sa statusom brdsko-planinskih područja koje su obuhvaćene posebnim programima.

 

Prihvatljive aktivnosti su sve aktivnosti vezane uz izgradnju, nadogradnju, rekonstrukciju, obnovu, modernizaciju i adaptaciju prihvatljivih građevina iz područja društvene, javne, komunalne i gospodarske infrastrukture.

Prihvatljivi troškovi su:

  • trošak izrade projektno-tehničke dokumentacije (ukoliko nije jedini trošak projekta),
  • trošak izvođenja radova,
  • trošak usluga nadzora gradnje,
  • trošak opremanja fiksnom opremom,
  • trošak PDV-a (ukoliko je primjenjivo).

 

Rok za podnošenje zahtjeva je 2. veljače 2024. godine do 16:00 sati.

Objavljeni natječaj

Skip to content