Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelji Javnog poziva za iskaz interesa mogu biti osnivači odgojno-obrazovnih ustanova: Republika Hrvatska, jedinice lokalne samouprave, jedinice područne (regionalne) samouprave, druge fizičke ili pravne osobe upisane u zajednički elektronski upisnik ustanova osnovnog i srednjeg školstva u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22.

Rok za prijavu

25 rujna, 2023
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni pozivi za iskaz interesa osnivača odgojno-obrazovnih ustanova i dobavljača za sudjelovanje u novoj Školskoj shemi voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda 2023./2024.

Predmet natječaja

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju obavještava zainteresirane osnivače odgojno-obrazovnih ustanova i dobavljače voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda da su objavljeni Javni pozivi za iskaz interesa za sudjelovanje u novoj Školskoj shemi 2023./2024.

Republika Hrvatska nastavlja s provedbom Školske sheme i u sljedećem programskom razdoblju (2023.–2029.) s ciljem povećanja unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda te smanjenja unosa hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli u svakodnevnoj prehrani učenika, podizanja razine znanja o važnosti zdrave prehrane i nutritivnim vrijednostima svježeg voća i povrća te mlijeka  i mliječnih proizvoda i edukacije učenika u cilju smanjenja otpada od hrane.

U okviru Školske sheme voće, povrće, mlijeko i mliječni proizvodi ponuditi će se učenicima kao zaseban obrok neovisno od obroka u okviru školske prehrane, kontinuirano u nastavne dane tijekom školske godine. Voće i povrće ponuditi će se učenicima u osnovnim i srednjim školama, a mlijeko i mliječni proizvodi učenicima od 1. do 8. razreda osnovnih škola.

Javni poziv za iskaz interesa osnivača odgojno-obrazovnih ustanova za sudjelovanje u Školskoj shemi  ostaje otvoren do 25. rujna 2023. godine.

S obzirom da se iznos prava na potporu izračunava na osnovi broja učenika evidentiranih u e-Matici na dan 30. rujna 2023. godine, Agencija podsjeća osnovne i srednje škole koje će sudjelovati u provedbi Školske sheme 2023/2024 da do navedenog datuma ažuriraju podatke o broju učenika u e-Matici.

Javni poziv za iskaz interesa dobavljača za sudjelovanje u Školskoj shemi ostaje otvoren tijekom cijele školske godine 2023./2024.

Objavljeni natječaj

Skip to content