Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Rok za prijavu

5 listopada, 2023
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen drugi poziv na dostavu projektnih prijedloga EUI – Inovativne akcije

Predmet natječaja

Europska urbana inicijativa (EUI) novi je instrument Europske komisije za potporu urbanoj dimenziji kohezijske politike u razdoblju 2021.-2027. godine, s namjenskim proračunom Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) u iznosu od 450 milijuna EUR. EUI podupire urbana područja inovativnim djelovanjem, izgradnjom kapaciteta i znanja, razvojem politike i komunikacijom o održivom urbanom razvoju.

Za drugi EUI – Innovative Actions (EUI-IA) poziv na dostavu prijedloga, dodijeljen je indikativni proračun od 120 milijuna eura ERDF-a, a svaki projekt može dobiti do najviše 5 milijuna eura sufinanciranja iz ERDF-a, a provedba projekta trebala bi se odvijati unutar razdoblja od najviše 3,5 godine.

Prijavitelji mogu podnijeti prijedloge projekata koji se fokusiraju na jednu od tri teme:

  • ozelenjavanje gradova – u okviru ove teme financirate će se projekati koji eksperimentiraju i pružaju opipljiva inovativna rješenja za zelenu infrastrukturu u europskim gradovima kako bi se bolje riješili izazovi u području bioraznolikosti, onečišćenja, resursa i klimatskih promjena, uključujući razvoj sinergije s drugim ključnim područjima politika;
  • održivi turizam – u okviru ove teme financirat će se projekti koji podržavaju dugoročnu zelenu i digitalnu transformaciju te otpornost turističkog ekosustava;
  • iskorištavanje talenata u gradovima koji se smanjuju – u okviru ove teme financirati će se projekti koji testiraju nove načine zadržavanja i privlačenja talenata.

 

Zahtjev za potporu za provođenje EUI-IA mogu podnijeti sljedeća tijela:

  • prva kategorija: Bilo koja gradska nadležnost lokalne administrativne jedinice definirana prema stupnju urbanizacije (DEGURBA) Eurostata kao grad, naselje ili predgrađe (što odgovara DEGURBA kodu 1 ili DEGURBA kodu 2 Eurostata) koja se sastoji od najmanje 50 000 stanovnika;
  • druga kategorija: Udruženje ili grupacija urbanih vlasti s pravnim statusom organizirane aglomeracije sastavljene od lokalnih administrativnih jedinica, gdje većina (najmanje 51%) stanovnika živi u lokalnim administrativnim jedinicama koje su, prema stupnju urbanizacije (DEGURBA) Eurostata, definirane kao gradovi, mjesta ili predgrađa (koji odgovaraju DEGURBA kodu 1 ili DEGURBA kodu 2) i gdje je ukupna populacija najmanje 50 000 stanovnika;
  • treća kategorija: Udruženje ili grupa urbanih vlasti bez pravnog statusa organiziranih aglomeracija gdje su sve uključene urbane vlasti (Glavna urbana uprava i pridružene urbane vlasti) lokalne administrativne jedinice definirane prema stupnju urbanizacije (DEGURBA) Eurostata kao gradovi, mjesta ili predgrađa (što odgovara DEGURBA kodu 1 ili DEGURBA kodu 2) i gdje je ukupna kombinirana populacija (Glavna urbana uprava i pridružene urbane vlasti) najmanje 50 000 stanovnika.

 

Zainteresirani gradovi se mogu prijaviti za sudjelovanje na seminarima koji će se održati:

 

Rok za podnošenje Obrazca za prijavu je 5. listopada 2023. godine (14.00 CEST).

Objavljeni natječaj

Skip to content